Děkujeme!

Koupí Echo Komplet jste podpořili tvorbu nezávislého mediálního obsahu. K němu Vám Nadace Svoboda slova a myšlení dává možnost získat akcii Echo Media a.s.

Dostali jste voucher. Jak ho směníte za akcii?

Po úhradě předplatného jste obdrželi e-mail s odkazem na voucher, který můžete do 31.3.2022 vyměnit za jeden kus kusové akcie na jméno v listinné podobě v sídle společnosti Echo Media a.s. na adrese Malostranské náměstí 203/14, Malá Strana, Praha 1, 118 00.

Akcii ze zákona nelze zasílat poštou. Pokud se nemůžete dostavit akcii vyzvednout osobně, stačí vyplnit Plnou moc, kterou si můžete stáhnout ZDE a akcii za Vás s tímto dokumentem může vyzvednout Vámi určená osoba.

Chcete akcii někomu věnovat?

Pokud jste si předplatné objednali, avšak chcete, aby se akcionářem stal někdo jiný, vyplňte Prohlášení objednatele, které si můžete stáhnout ZDE. Tento dokument spolu s voucherem musí mít Vámi určená osoba s sebou.

Kdy si můžete akcii vyzvednout?

Vydávání akcií bude zahájeno 15. prosince 2020. Stačí si rezervovat termín, kdy si akcii budete moci vyzvednout.

Co s sebou k převzetí akcie

  1. Platný občanský průkaz nebo jiný rovnocenný doklad totožnosti u fyzické osoby, v případě právnické osoby výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence obsahující potřebné právní náležitosti u právnické osoby, ne starší než 3 měsíce.
  2. Referenční číslo objednávky předplatného.
  3. Voucher na akcii.
  4. Číslo bankovního účtu
  5. Případně Plnou moc nebo Prohlášení objednatele.